کتاب‌ های زده‌ دار و قیمت قدیم

کتاب‌های زده دار، اصطلاحیه که اولین بار ما در پیج اینستاگراممون راه انداختیم برای کتاب‌هایی که در طول باربری یا جابجایی دچار مشکل شده اند. این کتاب ها نه دست دوم هستند نه استفاده شده، فقط برای کتاب هایی است که در جلد یا مقدار کمی در کاغذ صفحات زدگی دارند. این کتاب ها کامل هستند و فقط به علت زدگی های کوچک با مبلغ پایین‌تری به فروش می رسند.

کمی صبر کنید...

دسته‌بندی